The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

 EU-nytt nr. 22, 8. juni 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EUs fremtid

EU i verden

Det indre marked

Bistand

Sikkerhet

Luftfart og romfart

Helse

Utdanning, forskning og kultur

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUs fremtid

Nederlands nei til forfatningstraktaten (02.06.05)
Jean-Claude Juncker, som leder EUs formannskap, uttalte 2. juni at Nederlands "nei" ikke var det samme som Frankrikes "nei", og at debatten i de to landene var tildels ulik. Juncker understreket at ratifiseringsprosessen må gå videre selv om forfatningstraktaten har møtt problemer. Traktaten sier at Det europeiske råd skal vurdere problemer som måtte oppstå underveis i prosessen. Det europeiske råd møtes 16.-17.juni. Les mer her

EU i verden

Kommissær Mandelson om kinesisk tekstileksport (06.06.05)
Mandelson talte til italienske tekstilprodusenter i Firenze 6. juni under overskriften "Håndter endringer og tilpasninger, ikke handel". Kommissæren la vekt på at EUs produsenter må gjennomføre endringer, og at Kina skal få dra fordel av liberaliseringen innen tekstileksport. Mandelson ønsker ikke å vende tilbake til et kvotesystem for tekstilprodukter. Les mer her

EU undersøker import av sko (08.06.05)
Kommisjonen har publisert tall over kinesisk eksport av skotøy til EU og resten av verden for de fire første månedene av 2005. Kontrollen ble gjort etter påtrykk fra medlemslandene. Tallene viser at spesielt eksport fra Kina var mye høyere i år enn på samme tid i fjor. Les mer her

EU sender valgobservatører til presidentvalget i Guinea Bissau (03.06.05)
Kommisjonen har sendt en gruppe valgobservatører (EMO) til presidentvalget i Guinea Bissau som vil finne sted 19. juni 2005. Kommisjonen ønsker å støtte opp under arbeidet for fred og demokratisering i landet. Gruppen blir ledet av Johan Van Hecke, medlem av Europaparlamentet. Les mer her

"Unngå unødvendig byråkrati" - Kommisjonen ber om råd online (08.06.05)
Overregulering og unødvendig byråkrati er ofte til hinder for vekst og etablering av arbeidsplasser. Kommisjonen har derfor bedt om å få råd på nett om hvordan man best kan unngå slike hindre. Les mer her

EU og Doha-forhandlingene (02.06.05)
EU har kommet med et nytt tilbud vedrørende adgang til tjenestesektoren. Dette er sendt til WTO og vil bli diskutert under "Doha Development Agenda (DDA)"-forhandlingene. EU er forberedt på å åpne sin tjenestesektor ytterligere i bytte for bedre adgang til andre WTO-medlemmers markeder. Les mer her

Mandelson oppfordrer til "Runde for Afrika" (08.06.05)
Handelskommissær Mandelson deltok på den Afrikanske Unions handelsministermøte i Egypt 8. juni. Møtet handlet om WTOs Doha-forhandlinger, og Mandelson oppfordret deltakerne til å gjøre Doha-runden til en "runde for Afrika". Les mer her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

Reform av statsstøttepolitikken skal fremme vekst, arbeidsplasser og samhørighet (07.06.05)
Kommisjonen har lagt frem retningslinjer for en femårig reform av statsstøttepolitikken. Reformen skal få medlemsstatene til å bidra mer til Lisboastrategien ved å konsentrere støtte til forbedringen av EU-bedrifters konkurranseevne, varige jobber, mer støtte til forskning og utvikling, sosial og regional samhørighet og forbedring av offentlige tjenester. Kommisjonen vil også gjøre reglene mer ensartet og beslutningsprosessen mer effektiv. Interesserte parter oppfordres til å komme med bemerkninger til handlingsplanen innen 15. september.
Les mer her eller se listen over de vanligste spørsmålene her

Lavere EU-bidrag fra medlemslandene (06.06.05)
Medlemslandenes bidrag til EUs budsjett for 2005 vil igjen bli redusert, denne gangen med 526 millioner euro. Dette er andre gang Kommisjonen reduserer medlemslandenes bidrag. Bakgrunnen for justeringen er hovedsaklig nye økonomisk tall og overskudd fra garantifondet for utenrikssaker det siste året. Les mer her


Euromyntene får nytt design (03.06.05)
I samarbeid med medlemslandene har Kommisjonen kommet fram til nye retningslinjer for hvordan den "nasjonale" siden av euromyntene skal se ut. Målet er at alle myntene skal være lette å kjenne igjen. For å sikre dette vil den "nasjonale" siden enten inneholde medlemslandets navn eller en forkortelse av det. Les mer her

Forbrukere villige til å betale mer for dyrevennlige produkter (08.06.05)
En undersøkelse viser at forbrukerne er villige til å betale mer for dyrevennlige matprodukter, men ønsker samtidig at slike produkter skal være lettere å identifisere. Les mer her

 

EU setter sikkerhet i byggeindustrien i de nye medlemslandene på dagsordenen (03.06.05)
Kommisjonen har satt i gang en kampanje i de 10 nye medlemslandene for å øke fokuset på sikkerhet i byggeindustrien. Kampanjen vil også inkludere inspeksjon av byggeplasser i disse landene. Les mer her

Til toppLink to top of page

Bistand

12 millioner euro til Darfur-ofre (03.06.05)
Kommisjonen har frigjort 12 millioner euro til humanitær bistand til Darfur-ofrene i Sudan. Midlene skal særlig hjelpe de som har flyktet til nabolandet Chad, men også lokalbefolkningen og personer som ønsker å returnere. Bistanden vil kanaliseres gjennom EUs bistandskontor (ECHO). Les mer her

 

Til toppLink to top of page

Sikkerhet

Kommisjonen viderefører PEACE-programmet for Nord-Irland (03.06.05)
Danuta Hübner, Kommissær for regionalpolitikk, signerte 3. juni en avtale som forlenger EUs støtte til fredsprosessen i Nord-Irland og grenseområdene med Irland til 2006. Dette innebærer en støtte på 144 millioner euro i perioden 2005-06. PEACE-programmet har dermed fått 852 mill. euro i perioden 2000-06.
Les mer her

Assistanse til Ukraina for å fjerne minelagre (06.06.05)
Det ukrainske parlamentet vedtok i mai å ratifisere Mineforbudsavtalen av 1997. Kommisjonen vil derfor bidra til å destruere de store lagrene av antipersonellminer Ukraina har arvet etter Sovjetunionen. Kommisjonen bidrar kun med slik hjelp til stater som har underskrevet den internasjonale avtalen hvor landene lover å fjerne lagrede antipersonellminer innen fire år etter at avtalen har trådt i kraft. Les mer her 

Direktiv mot hvitvasking av penger - viktig ledd i kampen mot kriminalitet og terrorisme (07.06.05)
Rådet for finansministere har gått inn for et tredje direktiv for å forebygge hvitvasking og bruk av finanssystemet til finansiering av terrorvirksomhet. Direktivet innebærer blant annet at salg hvor kontantsummen er over 15000 Euro må rapporteres.
Les mer her

EU tar opp kampen mot organisert kriminalitet (02.06.05) Kommisjonen har vedtatt en felles strategi for Europa i kampen mot organisert kriminalitet. I sin innstilling til Rådet og Europaparlament foreslår Kommisjonen en felles metode for medlemslandene og EU-organene. Les mer her

Til toppLink to top of page

Luftfart og romfart

Europeisk romfartspolitikk tar av før utgangen av 2005 (07.06.05)
Ministere fra EU og medlemmer av det europeiske byrået for romfart (ESA), oppfordret Kommisjonen til å legge frem et endelig forslag til en europeisk romfartspolitikk og program i november. Det er første gang det er enighet om en ny, felles europeisk tilnærming innen denne sektoren.
Les mer her

EU og Ukraina: avtale om GALILEO og luftfart (03.06.05)
Forhandlingene om Ukrainas deltakelse i Europas satelittnavigeringssystem er sluttført. EU og Ukraina ble også enige om en avtale innen sivil luftfartstrafikk. Avtalen gir europeiske flyselskaper adgang til det ukrainske markedet og er et første skritt mot et felles område for luftfart med Ukraina. Les mer her

Helse

Enighet om ny plan for helse og ernæring (03.06.05)
Kommissær for helse og forbrukerbeskyttelse, Markos Kyprianou, ønsket Rådets støtte til forslaget om helse og ernæring velkommen. Forslaget innebærer strengere krav til informasjon, spesielt ved bruk av etiketter som "lite fet", "mye fiber" eller "redusert sukkerinnhold", på produktene. Les mer her

Til toppLink to top of page

Utdanning, forskning og kultur

Portal for presse- og forskningstjenester lansert (03.06.05) Kommisjonen har sammen med en rekke media- og forskningsorganisasjoner opprettet en portal rettet mot media og forskningsfellesskaper i Europa. Les mer her

Nytt EU-initiativ for forskning (06.06.05)
8. juni går startskuddet for EUs kampanje med tittelen "Forskere i Europa 2005". Hovedmålet for kampanjen er å fremme bedre kunnskap om forskere - vanlige folk med en lidenskap for nettopp forskning. Det vil være en rekke aktiviteter som vil finne sted mellom juni og november 2005. Formålet er å øke folks forståelse av den rolle forskerne har i samfunnet og rekruttere unge mennesker til en forskerkarriere. Les mer her

Til toppLink to top of page

Utlysninger

Konferanse om EØS-fond i København 14. juni
Har din bedrift lyst til å vinne kontrakter i EØS-fond finansierte prosjekter? Tirsdag den 14. juni 2005 kl. 09.00-17.00 har Danmarks Eksportråd og Innovasjon Norge gleden av å invitere norske og danske virksomheter til konferanse om samarbeidsmuligheter og finansiering av prosjekter i Sentral- og Øst-Europa med EU og EØS-midler. Les mer hos Innovasjon Norge

Kjerneenergi
Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet (Euratom) for forskning og uddannelse på området kerneenergi. Les mer her

Sivil beredskap
Forslagsindkaldelse for 2005 vedrørende fællesskabsordningen til fremme af styrket samarbejde om indsatser på civilbeskyttelsesområdet — Katastrofesimuleringsøvelser. Les mer her
 

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

"Den europeiske skoledagboken"  for neste skoleår
Skoledagboken er en del av EUs satsing på  informasjon til ungdom om deres forbrukerrettigheter. Norge deltar i EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, som dagboken er en del av. Barne- og familiedepartementet har 2500 eksemplarer av den engelske utgaven for 2005-06. Denne kommer i klassesett á 25 eks med lærerveiledning. Sendes ut kostnadsfritt. Bestill her: oey@bfd.dep.no

 

Noen som passer for meg? Informasjon om europeiske programmer og Nordisk kulturfond
Jobber du med kunnskap, kultur eller kulturminner? Kunne du tenke deg å hente erfaringer fra et samarbeid over landegrensene? Da bør du ta en titt på denne informasjonen om EUs programmer for kultursektoren og Nordisk kulturfond. Her finner du også gode råd, tips og inspirasjon til å komme i gang. På norsk. Kan bestilles her

 

Travelling in Europe 2005
Utbrettskart som inneholder praktiske opplysninger for turister som reiser innenfor EU. Her ser du hvilke dokumenter du har bruk for, shopping, bilkjøring, helse, kommunikasjon, vær, helligdager, kulturelle begivenheter og hva du skal gjøre hvis noe går galt. Brosjyren inneholder også et Europakart. Kartet er på engelsk og kan bestilles her og finnes også på internett på alle EU-språk.


 

EUs forfatningstraktat, Del I og II, Uoffisiell oversettelse til norsk
Europakommisjonens Delegasjon har oversatt de to første delene av Forfatningstraktaten til norsk. Del I er forfatningens grunnleggende bestemmelser og del II er Charteret for grunnleggende rettigheter. Les oversettelsen på nett
her eller bestill trykket utgave her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-160