The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

 EU-nytt nr. 21, 1. juni 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EU i verden

Bistand

Miljø

EU og borgerne

Informasjons-samfunnet

Utdanning, forskning og kultur

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Percy Westerlund møtte Dagbladet på nett (01.06.05)
Etter at franskmennene sa nei til grunnlovstraktaten, som ville ha forenklet EU på mange områder, har interessen for EU-spørsmålet i Norge økt. Det har særlig blitt stilt spørsmål om hvilken betydning dette vil få for Norges forhold til EU. Les mer her

 

Percy Westerlund møtte Aftenpostens lesere på nett (30.05.05)
Franskmennenes nei til EUs forfatningstraktat har igjen ført til økt EU-interesse i Norge. Dette gjelder særlig spørsmål om hvilken betydning utfallet vil få for EU og ikke minst for Norges forhold til EU. I en hel time svarte Percy Westerlund, ambassadør ved Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island, på spørsmål om nettopp dette.
Les mer her

Misforståelser om EUs forfatning (27.05.05)
I et innlegg i Aftenposten påpeker Percy Westerlund, ambassadør ved Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island, en rekke misforståelser som har preget debatten om Forfatningstraktaten, både innenfor og utenfor EU. Les mer her

Europakommisjonens delegasjon deltar på miljøstand i Spikersuppa lørdag (01.06.05)
Lørdag 4. juni stiller vi i Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island på stand i Spikersuppa i Oslo. Anledningen er verdens miljødag og Oslo Miljøfestival. Kom gjerne innom og besøk oss og delta på vår miljø-quiz. Programmet for festivalen finner du hos grønnhverdag.no

EUs fremtid

Timeplan for ratifisering av Forfatningstraktaten (27.05.05)
Alle EUs medlemmer skal ta stilling til Forfatningstraktaten innen november 2006. Her er en oversikt over prosessen i de ulike medlemsstatene.
Les mer her

EU i verden

EU deltar på toppmøte i Rwanda 2. og 3. juni (01.06.05) Europakommissæren for utvikling og humanitær bistand, Louis Michel, skal delta på det 10. toppmøtet for et Felles marked for Øst- og Sør-Afrika. Kommissæren vil på møtet understreke hvor viktig den økonomiske partnerskapsavtalen (EPA) er for regional integrasjon og at den vil hjelpe Afrika til en gradvis integrasjon i verdenshandels-systemet. Les mer her

Til toppLink to top of page

Bistand

Nye ambisiøse EU-mål for utviklingshjelp (24.05.05)
EUs nye målsetting bekrefter organisasjonen som den ledende i verden når det gjelder bistand og utviklingshjelp. Kommisjonen vil øke den offentlige utviklingshjelpen (ODA) og jobbe målrettet mot FN tusenårsmå for utvikling. Les mer her

Til toppLink to top of page

MiljøKlimaendring hovedtema for EUs Grønne uke
(27.05.05)
EUs "Grønne uke" ble åpnet av Stavros Dimas, kommissær for miljø, 31. mai. Den vil lede opp til verdens miljødag
5. juni 2005. Medlemsland og en rekke andre land, arrangerer i den forbindelse grønne dager.
Les mer her

 EUs badevann bra i 9 av 10 tilfeller (26.05.05)
Kommisjonens rapport om badevannskvaliteten viser at det er trygt å planlegge badeferie i EU. Av alle de undersøkte badestedene i fjor var det bare 2,3% som ikke oppfylte EUs krav. Les mer her, og se oversikt over de ulike landene her
 

Landbruk

Biosikkerhet: Snarlig enighet om handel med genmodifiserte varer (27.05.05)
119 regjeringers representanter møtes for å bli enige om bindende internasjonale regler om genmodifiserte landbruksvarer ved transport over landegrenser. På møtet vil Europakommisjonen, som forhandler på EUs vegne, presse på for at krav til dokumentene skal være klare, meningsfulle, praktiske for både eksportører og importører. Les mer her

Endring i finansiering av landbrukspolitikken (CAP) fra 2007 (31.05.05) EUs landbruksråd har kommet til enighet om ny regulering av landbruksstøtten i EU. Dette vil drastisk endre hvordan CAP vil bli finansiert fra 2007 og fremover. Det nye systemet vil forsterke og modernisere styringen og styrke budsjettdisiplinen. Les mer her

Kommisjonen ønsker rask forbedring etter rapport om sterk økning av brudd på fiskeriregler (30.05.05)
Kommisjonen rapporterer om et økt antall brudd på Fellesskapets regler for fiskeripolitikk i 2003. Selv om tiltak er iverksatt, har ikke antall overtredelser gått ned. Kommisjonen søker nå å finne løsninger på dette problemet. Les mer her

 

EU vil bedre vilkårene for oppdrettskylling (31.05.05)
Kommisjonen går inn for å bedre vilkårene for oppdrettskylling etter krav fra medlemslandene og innbyggerne selv. Dette blir den første EU- lovgivningen på dette området. Les mer her

Helse

Kommisjonen lanserer TV-kampanje mot røyking (26.05.05)
Som er markering av FNs røykfrie dag (31. mai) lanserte EU en fjernsynskampanje i alle medlemsland der budskapet er at røyking er fornuftsstridig. Dette er andre fase av EUs antirøykekampanje. Formålet med kampanjen er at det er hjelp å få til de som blir påvirket negativt av røyking.
Les mer her

Kampen mot epidemier styrkes - nyt kontor i Stockholm (27.05.05) EUs nye byrå for kontroll og forebygging av sykdommer ble innviet i Stockholm av bl.a. Markos Kyprianou, kommissær for helse- og forbrukerspørsmål. Byrået skal styrke og utvikle EUs systemer for overvåkning av sykdommer i hele EU, og gi EU pålitelige vitenskapelige råd om truende infeksjonssykdommer. Les mer her 

Til toppLink to top of page

EU og borgerne

Kommisjonen med nytt initiativ for unge i Europa (30.05.05) Europakommisjonen følger opp tidligere initiativ fra Europarådsmøtet i mars 2005. Den nye meldingen påpeker at unge i større grad rammes av arbeidsledighet og fattigdom. Les mer her

 


2007: "Europaåret for like muligheter for alle"/likestillingsåret i Europa (01.06.05)
Kommisjonen har utropt 2007 som et Europaår med temaet like muligheter for alle. Dette er gjort for å fremme likestilling og anti-diskriminering i EU. Les mer her

Utvidelse av Schengen (01.06.05)
Kommisjonen har lagt fram forslag om et nytt Schengen- informasjonssystem (SIS II). Det nye systemet åpner opp for at reisende fra nye medlemsland lettere skal kunne reise fritt mellom sitt hjemland og andre EU-land uten grundige grensekontroller.
Les mer her

Informasjonssamfunnet

EU gir en innsprøytning i den digitale økonomien (01.06.05)
Europakommisjonen setter i gang en femårsstrategi for å styrke den digitale økonomien. Initiativet har fått navnet, "i2010: European Information Society 2010", med det formål å skape vekst og arbeid i informasjonssamfunnet og medieindustrien.
                            Les mer her

Det indre marked

Nytt direktiv i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering (26.05.05)
Kommisjonen støtter direktivforslaget fra Europaparlamentet om å hindre bruk av finansielle systemer til hvitvasking eller terrorist-finansiering. Direktivet forventes å tre i kraft når finansministrene møtes 7. juni. Les mer her

Påbudt med bilbelter i kommersielle kjøretøy (26.05.05)
Kommisjonen støtter Europaparlamentets initiativ for å bedre trafikksikkerheten i EU, som innebærer påbud om bruk av bilbelte i kommersielle kjøretøy. Målet er å halvere antall drepte i trafikken innen 2010.
Les mer her

Til toppLink to top of page

Utdanning, forskning og kultur

Europeisk kulturby: Mulig ny utvelgelsesprosess (30.05.05) Kommisjonen ønsker å innføre en ny utvelgelsesprosess i valg av Europeiske kulturbyer. En viktig faktor er økt fokus på en europeisk dimensjon. Les mer her

Til toppLink to top of page

Utlysninger

Rammeprogram for Sivilrettslig samarbeid
Innkallelse av forslag til finansiell støtte for ikke-statlige organisasjoners aktiviteter 2006. Les mer her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

"Den europeiske skoledagboken" kan nå bestilles for neste skoleår
"Den europeiske skoledagboken" er en del av EUs satsing på  informasjon til ungdom om deres rettigheter som forbrukere. Norge deltar gjennom EØS-avtalen i EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, og dagboken er en del av dette programmet. Barne- og familiedepartementet har sikret seg 2500 eksemplarer av den engelske utgaven for skoleåret 2005-06. Skoledagboken kommer i klassesett á 25 eks med lærerveiledning vedlagt, og sendes ut kostnadsfritt. Bestill på e-post oey@bfd.dep.no
 

When disaster strikes: ECHO 2004
Brosjyre om arbeidet til EUs kontor for humanitær hjelp i 2004.  Inneholder artikler om endringer i utfordringene for humanitært arbeid og en oversikt og presentasjon av ECHOs viktigste prosjekter. Budskapet fra EUs utviklingskommissær i innledningen er å bringe humanitær hjelp til der det trengs. På engelsk. Kan bestilles her

 

Noen som passer for meg? Informasjon om europeiske programmer og Nordisk kulturfond
Jobber du med kunnskap, kultur eller kulturminner? Kunne du tenke deg å hente erfaringer fra et samarbeid over landegrensene? Da bør du ta en titt på denne informasjonen om EUs programmer for kultursektoren og Nordisk kulturfond. Her finner du også gode råd, tips og inspirasjon til å komme i gang. På norsk. Kan bestilles her
 

Fakta og nøkkeltall om felles fiskeripolitikk - 2004-utgave
Grunnleggende data om den felles fiskeripolitikken i EU, med oversikt over fangster, fiskeriflåten, sysselsetting osv. På dansk
Kan bestilles her

 

Panorama - Den europeiske union 2005
Kort informasjon om hva EU er og jobber
med inkludert statistikk og hovedområder
for aktivitet. Inneholder også et kart
over Europa.
Brosjyren er i utbrettsformat og på engelsk
Kan bestilles her

 

 

Securing peace and stability for Africa
Denne brosjyren inneholder informasjon om det EU-finansierte "African Peace Facility" (250 millioner euro). Dette prosjektet skal gjøre Den afrikanske union (AU) og regionale organisasjoner bedre i stand til å takle konflikter og resultatet av disse. 8 sider på engelsk. Kan bestilles
her

 

 

 

Travelling in Europe 2005
Utbrettskart som inneholder praktiske opplysninger for turister som reiser innenfor EU. Her ser du hvilke dokumenter du har bruk for, shopping, bilkjøring, helse, kommunikasjon, vær, helligdager, kulturelle begivenheter og hva du skal gjøre hvis noe går galt. Brosjyren inneholder også et Europakart. Kartet er på engelsk og kan bestilles her og finnes også på internett på alle EU-språk.
eEurope - Et informasjonssamfunn for alle
Brosjyre fra generaldirektoratet for informasjonssamfunnet om eEurope-initiativet, der hovedmålene er å få til et billigere, raskere og sikrere internett, investeringer i mennesker og utdanning og fremme bruken av internett. Kort brosjyre på engelsk og dansk. Kan bestilles
her
United in diversity - Forent i mangfold
Europadagen 9. mai markeres i hele EU. Denne plakaten er gitt ut i forbindelse med årets Europadag. "Forent i mangfold" skal ifølge Forfatningstraktaten være EUs motto. Plakaten har engelsk tekst og kan bestilles
her

 

 

EUs forfatningstraktat, Del I og II, Uoffisiell oversettelse til norsk
Europakommisjonens Delegasjon har oversatt de to første delene av Forfatningstraktaten til norsk. Del I er forfatningens grunnleggende bestemmelser og del II er Charteret for grunnleggende rettigheter. Les oversettelsen på nett
her eller bestill trykket utgave her


Kort om EUs Forfatningstraktat
Hefte utarbeidet av Delegasjonen. Går gjennom hovedpunktene i Forfatningstraktaten som ble underskrevet i Roma 29. oktober 2004, og som medlemslandene skal ratifisere innen november 2006. Heftet er på norsk og kan bestilles
her
 

 

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-1609