The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

 EU-nytt nr. 20, 25. mai 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EU i verden

Regional-politikk

Miljø

EU og borgerne

Informasjons-samfunnet

Utdanning, forskning og kultur

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EU i verden

EU gir støtte til gjenoppbygging av tsunamirammede områder (23.05.05)
Kommisjonen har godkjent bruk av 323 millioner euro til gjenoppbygging av tsunamirammede områder. Dette kommer i tillegg til de 123 millioner euro Kommisjonen bevilget da katastrofen var et faktum. Les mer her

Canadian flagForhandlinger mellom EU og Canada (19.05.05)
Den 17-18. mai 2005 startet EU og Canada forhandlinger om "Trade and Investment Enhancement Agreement (TIEA)".
TIEA representerer en ny type bilateral avtale med fokus på utfordringer i handelsforbindelsen mellom EU og Canada. Les mer her

EU styrker handelsforbindelsene med Jordan og Israel (20.05.05) Kommisjonen, Jordan og Israel har tatt et viktig skritt videre i integreringen av handelsforbindelsene. Dette ble gjort ved en oppgradering av handelsavtalen mellom Israel og Jordan som vil bygge ut eksisterende handelsavtaler mellom EU-Jordan og EU-Israel. Les mer her

Møte mellom EU og Latin-Amerika (25.05.05)
EUs utenriksministre vil møte ministre fra "Rio-gruppen"
i Luxembourg 26-27. mai. Samtidig vil det være møter mellom
EU og Mercosur, Sentral Amerika, Andes-fellesskapet, Chile
og Mexico. Samtalene vil fokusere på forberedelsene til FN-møtet
i september 2005, regional integrasjon og samarbeid. Les mer her

Til toppLink to top of page

Regionalpolitikk

Møte om regionalpolitikk og geografisk utjevning (20.05.05)
Et uformelt ministermøte om regionalpolitikk og geografisk utjevning ble nylig avholdt i Luxembourg. Møtet ga bred støtte til Kommisjonens strategiske tilnærming til utjevningspolitikken og de viktigste områdene i Lisboa-strategien. Les mer her

Til toppLink to top of page

Miljø

EU løfter miljøet videre opp på dagsordenen (24.05.05)
På et møte i Brussel diskuterte Europakommisjonen og UNEP (FNs miljøprogram) videre samarbeide for hvordan man kan løse den globale miljøtrusselen. Les mer her

 

EU vil bekjempe forurensing til havs (25.05.05)
Europakommisjonen foreslår å sette av 154 millioner euro over
en periode på sju år for å redusere forurensing fra skip.
Les mer her

Til toppLink to top of page

EU og borgerne

Oppfølging av flyreisendes rettigheter (19.05.05) Europakommisjonens direktorat for transport og energi har møtt de nasjonale organene med ansvar for oppfølging av flypassasjerenes rettigheter. De nye reguleringene som trådte i kraft 17. februar 2005, sikrer flyreisende større beskyttelse i forhold til kansellering, store forsinkelser og problemer ved ombordstigning. Les mer her

Innbyggerne mer positive til EU
Eurobarometer har nå lagt ut alle resultatene av en omfattende undersøkelse om hva folk i Europa mener om EU. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 2. oktober til 8. november 2004 og omfattet EUs 25 medlemsland, de fire kandidatlandene og Nord-Kypros.
Les mer her (pdf-dokument)


eHealth 2005 i Tromsø (24.05.05)
Kommisjonen ønsker å styrke helsevesenet med hjelp av teknologi og oppfordrer myndigheter og private aktører i større grad å benytte informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Dette for å styrke pasientenes rettigheter, forbedre helseomsorgen og redde liv. Konferansen ble holdt i Tromsø 23. og 24. mai. Konferansens hjemmeside

25 mai: en blå blomst for savnede barn (25.05.05)
Kommisjonen gir sin støtte til "International Missing Children's Day". Formålet med dagen er å rette oppmerksomhet mot savnede barn og deres foreldre i hele verden . Les mer her

 

Informasjonssamfunnet

Digital kringkasting innen 2010 i EU (24.05.05)
Kommisjonen oppfordrer EUs medlemsland til så raskt som mulig å skifte fra analog til digital kringkasting. Fordelene med digital kringkasting er bedre bildekvalitet, bedre lyd, flere TV- og radiokanaler og forbedring av informasjonstjenester. Les mer her

Til toppLink to top of page

Utdanning, forskning og kultur

Ny giv for e-læring innen vekst, jobbskaping og et inkluderende samfunn (19.05.05)
På konferansen "Mot et kunnskapssamfunn" lanserte kommissærene Viviane Reding og Ján Figel ideen om å utvikle digital kompetanse i hjemmet, på skolen og på arbeidsplassen. Les mer her

Til toppLink to top of page

Utlysninger

eEurope Awards for eGovernment - frist onsdag 1 juni 2005.
Alle nivåer i offentlig sektor - lokalt, regionalt, nasjonalt, pan- europeisk etc. - fra EUs medlemsland, kandidatlandene og EFTA- landene kan søke på denne utlysningen. Søknaden må sendes innen klokken 12.00 onsdag 1 juni. Les mer her

Rammeprogram for Sivilrettslig samarbeid
Innkallelse av forslag til finansiell støtte for ikke-statlige organisasjoners aktiviteter 2006. Les mer her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

"Den europeiske skoledagboken" kan nå bestilles for neste skoleår
"Den europeiske skoledagboken" er en del av EUs satsing på  informasjon til ungdom om deres rettigheter som forbrukere. Norge deltar gjennom EØS-avtalen i EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, og dagboken er en del av dette programmet. Barne- og familiedepartementet har sikret seg 2500 eksemplarer av den engelske utgaven for skoleåret 2005-06. Skoledagboken kommer i klassesett á 25 eks med lærerveiledning vedlagt, og sendes ut kostnadsfritt. Bestill på e-post oey@bfd.dep.no
 

When disaster strikes: ECHO 2004
Brosjyre om arbeidet til EUs kontor for humanitær hjelp i 2004.  Inneholder artikler om endringer i utfordringene for humanitært arbeid og en oversikt og presentasjon av ECHOs viktigste prosjekter. Budskapet fra EUs utviklingskommissær i innledningen er å bringe humanitær hjelp til der det trengs. På engelsk. Kan bestilles her

 

Noen som passer for meg? Informasjon om europeiske programmer og Nordisk kulturfond
Jobber du med kunnskap, kultur eller kulturminner? Kunne du tenke deg å hente erfaringer fra et samarbeid over landegrensene? Da bør du ta en titt på denne informasjonen om EUs programmer for kultursektoren og Nordisk kulturfond. Her finner du også gode råd, tips og inspirasjon til å komme i gang. På norsk. Kan bestilles her
 

Fakta og nøkkeltall om felles fiskeripolitikk - 2004-utgave
Grunnleggende data om den felles fiskeripolitikken i EU, med oversikt over fangster, fiskeriflåten, sysselsetting osv. På dansk
Kan bestilles her

 

Panorama - Den europeiske union 2005
Kort informasjon om hva EU er og jobber
med inkludert statistikk og hovedområder
for aktivitet. Inneholder også et kart
over Europa.
Brosjyren er i utbrettsformat og på engelsk
Kan bestilles her

 

 

Securing peace and stability for Africa
Denne brosjyren inneholder informasjon om det EU-finansierte "African Peace Facility" (250 millioner euro). Dette prosjektet skal gjøre Den afrikanske union (AU) og regionale organisasjoner bedre i stand til å takle konflikter og resultatet av disse. 8 sider på engelsk. Kan bestilles
her

 

 

 

Travelling in Europe 2005
Utbrettskart som inneholder praktiske opplysninger for turister som reiser innenfor EU. Her ser du hvilke dokumenter du har bruk for, shopping, bilkjøring, helse, kommunikasjon, vær, helligdager, kulturelle begivenheter og hva du skal gjøre hvis noe går galt. Brosjyren inneholder også et Europakart. Kartet er på engelsk og kan bestilles her og finnes også på internett på alle EU-språk.
eEurope - Et informasjonssamfunn for alle
Brosjyre fra generaldirektoratet for informasjonssamfunnet om eEurope-initiativet, der hovedmålene er å få til et billigere, raskere og sikrere internett, investeringer i mennesker og utdanning og fremme bruken av internett. Kort brosjyre på engelsk og dansk. Kan bestilles
her
United in diversity - Forent i mangfold
Europadagen 9. mai markeres i hele EU. Denne plakaten er gitt ut i forbindelse med årets Europadag. "Forent i mangfold" skal ifølge Forfatningstraktaten være EUs motto. Plakaten har engelsk tekst og kan bestilles
her

 

 

EUs forfatningstraktat, Del I og II, Uoffisiell oversettelse til norsk
Europakommisjonens Delegasjon har oversatt de to første delene av Forfatningstraktaten til norsk. Del I er forfatningens grunnleggende bestemmelser og del II er Charteret for grunnleggende rettigheter. Les oversettelsen på nett
her eller bestill trykket utgave her


Kort om EUs Forfatningstraktat
Hefte utarbeidet av Delegasjonen. Går gjennom hovedpunktene i Forfatningstraktaten som ble underskrevet i Roma 29. oktober 2004, og som medlemslandene skal ratifisere innen november 2006. Heftet er på norsk og kan bestilles
her
 

 

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-1609