The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

 EU-nytt nr. 19, 18. mai 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EU i verden

Utvidelsen

Økonomi

Regional-politikk

Miljø

Informasjons-samfunnet

Kultur, forsking og utdanning

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrukskommissær Mariann Fischer Boel holdt årets Schumanforedrag i Oslo
(13.05.05)
Landbrukskommissær Mariann Fischer Boel holdt det årlige Schumanforedraget i Gamle festsal ved Universitetet i Oslo. Tittel på foredraget var "EU Agricultural Reform in a Global Context". Foredraget kan du lese i sin helhet
her


EU i verden

Kommisjonen vil styrke økonomiske og politiske bånd over Atlanterhavet  (18.05.05)
Kommisjonen har lagt frem en rekke forslag for en felles strategi mellom EU og USA for å styrke økonomisk integrasjon mellom partene og også rammen for det transatlantiske forholdet. Forslagene kommer i forkant av toppmøtet mellom EU og USA 20. juni.
Les mer her


"EU og USA: et bilateralt partnerskap for globale løsninger" (13.05.05)
Kommisjonens president, José Manuel Barroso, holdt foredrag ved Council on Foreign Relations i New York 13. mai om det transatlantiske forholdet. Les foredraget her
 

EU og USA i dialog om grenser og transportsikkerhet (18.05.05)
Representanter fra EU og USA møtes 19. mai i Brussel for å diskutere ulike temaer omkring grense- og transportsikkerhet, inkludert biometriske pass, visapolitikk, passasjerlister, transport og toll. Møtet er også en del av forberedelsene til toppmøtet mellom EU og USA som holdes 20. juni i Washington.
Les mer her


EU og Russland møttes i Moskva (10.05.05)
Det 15. toppmøtet mellom EU og Russland ble holdt i Moskva 10. mai. Partene ble enige om å styrke samarbeidet på fire hovedområder; økonomi; frihet, sikkerhet og justis; ekstern sikkerhet; og forskning, utdanning og kultur. Les hele avtalen her

Til toppLink to top of page

Utvidelsen

Kypros ett år etter utvidelsen (13.05.05)
Utvidelseskommissær Olli Rehn holdt tale ved Cyprus International Conference Center i Nicosia, hvor han blant annet oppfordret kypriotene til å vise kompromissvilje i arbeidet for å finne en løsning for den delte øya. Les talen her
 

Til toppLink to top of page

Økonomi

Hasteprosedyre brukes i granskingen av kinesisk tekstileksport (17.05.05)
EUs handelskommissær, Peter Mandelson foreslår at Kommisjonen setter i gang formelle samtaler med Kina vedrørende kinesisk tekstileksport. Les mer her

Til toppLink to top of page

Regionalpolitikk

Tredje statusrapport om utjevning (17.05.05)
Danuta Hübner, kommissær for regionalpolitikk, har lagt frem den tredje statusrapporten om utjevning. Rapporten tar for seg regionenes situasjon i et utvidet EU i forhold til inntekt, sysselsetning og produktivitet. Les mer her

Til toppLink to top of page

Miljø

Miljøvennlige smøremidler promoteres av EU (12.05.05)
Bedrifter som selger smøremidler kan nå søke om å få EUs økomerke Miljøblomsten på sine produkter dersom de oppfyller strenge miljøkrav. Les mer her

EUs Miljøblomst til campingplasser (12.05.05)
EU-borgerne har i lang tid kunnet stole på EUs Miljøblomst for å finne grønne produkter og tjenester. Nå vil også campingplasser bli utstyrt med dette miljømerket. Miljøblomsten brukes i alle EU-land pluss Norge, Liechtenstein og Island. Les mer her

Til toppLink to top of page
 

Informasjonssamfunnet

Bruk av internett i EU25 (13.05.05)
Halvparten av personene og ni av ti bedrifter i det utvidede EU brukte internett i 2004. Dette viser en rapport utarbeidet av Eurostat som har sett på bruken av internett i EUs 25 medlemsland, samt Bulgaria, Romania, Tyrkia, Norge og Island.
Les mer her

Til toppLink to top of page
 

Kultur, forsking og utdanning

Svenske fikk prisen for "Nytt talent i EU 2005" (16.05.05)
Peter Börjesson fikk prisen for beste nye talent i EU ved feiringen av Europadagen under årets internasjonale filmfestival i Cannes. Prisen gis til beste manuskript av en europeisk forfatter under 35 år som har fått støtte fra EUs MEDIA-program. Prisen ble delt ut av Viviane Reding, EU-kommisær for informasjon og media. Les mer her

Bolognaprosessen kommer til Bergen (17.05.05)
Den 19 - 20. mai vil ministere fra 40 europeiske land med ansvar for høyere utdanning møtes i Bergen. Bologna-prosessen går ut på å samkjøre og forbedre høyere utdanning i Europa. Møtet i Bergen vil diskutere to forhold: kvalitetssikring og det europeiske kvalifiseringsrammeverket (EQF). Les mer her

Til toppLink to top of pageUtlysninger

Forskning og utvikling
Indkaldelse(Indkaldelser) af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum — Prioritet — tematisk område: informationssamfundsteknologi (IST-forskningstemaet) Les mer her

Energi og transportpolitikk
Indkaldelse af forslag. Kommissionen påtænker at yde støtte på i alt 250 000 EUR (vejledende beløb) til afholdelse af en række
konferencer til fremme af energi- og transportpolitikken, herunder navnlig de vigtigste politiske mål i arbejdsprogrammet for 2005. Les mer her

Kommissionen påtænker at yde støtte på i alt 10 355 000 EUR (vejledende beløb) til virkeliggørelse af transportpolitikkens målsætninger. De vigtigste politiske mål er fastlagt i Kommissionens arbejdsprogram for 2005. Les  utlysningen her

Forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon
Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration: Strukturering af det europæiske forskningsrum — Emne: Udbygning af kommunikationsnet. Les mer her


Til toppLink to top of page

Gratismateriell

"Den europeiske skoledagboken" kan nå bestilles for neste skoleår
"Den europeiske skoledagboken" er en del av EUs satsing på  informasjon til ungdom om deres rettigheter som forbrukere. Norge deltar gjennom EØS-avtalen i EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, og dagboken er en del av dette programmet. Barne- og familiedepartementet har sikret seg 2500 eksemplarer av den engelske utgaven for skoleåret 2005-06. Skoledagboken kommer i klassesett á 25 eks med lærerveiledning vedlagt, og sendes ut kostnadsfritt. Bestill på e-post oey@bfd.dep.no
 

Panorama - Den europeiske union 2005
Kort informasjon om hva EU er og jobber
med inkludert statistikk og hovedområder
for aktivitet. Inneholder også et kart
over Europa.
Brosjyren er i utbrettsformat og på engelsk
Kan bestilles her

 

 

Securing peace and stability for Africa
Denne brosjyren inneholder informasjon om det EU-finansierte "African Peace Facility" (250 millioner euro). Dette prosjektet skal gjøre Den afrikanske union (AU) og regionale organisasjoner bedre i stand til å takle konflikter og resultatet av disse. 8 sider på engelsk. Kan bestilles
her

 

 

Travelling in Europe 2005
Utbrettskart som inneholder praktiske opplysninger for turister som reiser innenfor EU. Her ser du hvilke dokumenter du har bruk for, shopping, bilkjøring, helse, kommunikasjon, vær, helligdager, kulturelle begivenheter og hva du skal gjøre hvis noe går galt. Brosjyren inneholder også et Europakart. Kartet er på engelsk og kan bestilles her og finnes også på internett på alle EU-språk.
eEurope - Et informasjonssamfunn for alle
Brosjyre fra generaldirektoratet for informasjonssamfunnet om eEurope-initiativet, der hovedmålene er å få til et billigere, raskere og sikrere internett, investeringer i mennesker og utdanning og fremme bruken av internett. Kort brosjyre på engelsk og dansk. Kan bestilles
her
United in diversity - Forent i mangfold
Europadagen 9. mai markeres i hele EU. Denne plakaten er gitt ut i forbindelse med årets Europadag. "Forent i mangfold" skal ifølge Forfatningstraktaten være EUs motto. Plakaten har engelsk tekst og kan bestilles
her

 

 

EUs forfatningstraktat, Del I og II, Uoffisiell oversettelse til norsk
Europakommisjonens Delegasjon har oversatt de to første delene av Forfatningstraktaten til norsk. Del I er forfatningens grunnleggende bestemmelser og del II er Charteret for grunnleggende rettigheter. Les oversettelsen på nett
her eller bestill trykket utgave her
 


Kort om EUs Forfatningstraktat
Hefte utarbeidet av Delegasjonen. Går gjennom hovedpunktene i Forfatningstraktaten som ble underskrevet i Roma 29. oktober 2004, og som medlemslandene skal ratifisere innen november 2006. Heftet er på norsk og kan bestilles
her
 

 


Til toppLink to top of page

ISSN 1504-1609