The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

 EU-nytt nr. 18, 11. mai 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EU i verden

Bistand

Sikkerhet

EU og borgerne

Kultur, forsking og utdanning

Økonomi

Seminarer og arrangementer

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schuman-foredraget 2005 fredag 13. mai
13. mai kl 1030 holder landbrukskommissær Mariann Fischer Boel det årlige Schuman-foredraget i Gamle festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate 47. Tittel på foredraget er "EU Agricultural Reform in a Global Context". Arrangementet er et samarbeid mellom Senter for Europarett og ARENA ved Universitetet i Oslo og Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island. Les mer her

Kommisjonens erklæring på Europadagen 9.mai. Les mer her

Til toppLink to top of page

EU i verden

Møte i Beijing mellom EU og Kina (10.05.05)
Utenrikskommissær Benita Ferrero-Waldner besøker Beijing 11-12. mai for å delta på ministermøtet mellom EU og Kina. På agendaen er diskusjoner rundt bilaterale forhold, inkludert  forberedelse til et nytt bilateralt rammeverk, handelsforbindelser, internasjonale og regionale saker. Les mer her

Jean Asselborn and Benita Ferrero-Waldner in JapanEU – Japan: fokus på bilaterale relasjoner, FN og Irak (06.05.05)
6. mai var det møte i Kyoto mellom EU og Japan. De bilaterale samtalene fokuserte på resultatet av det siste EU - Japan møte 2. mai 2005, FN-reformer og situasjonen i Midtøsten. Les mer her

 

 

President Barroso møter Afghanistans president Hamid Karzai (11.05.05)
Europakommisjonens president José Manuel Barroso, møter
Afghanistans president Hamid Karzai, i Brussel 12. mai. Tema for diskusjonene vil være den pågående oppbyggingsprosessen og den politiske overgangsperioden i Afghanistan. En motoffensiv mot narkotika, prioriteringen for fremtidig samarbeid mellom EU og Afghanistan og det kommende valget står også på dagsordenen. Les mer her

EU sender valgobservatører til Libanon (10.05.05)
Etter avtale med myndighetene i Libanon sender Europakommisjonen denne uken en gruppe valgobservatører (EOM) i forbindelse med det kommende libanesiske parlamentsvalget.  Europakommisjonens ønsker med dette å støtte demokratiet i Midtøsten og middelhavsregionen. Les mer her

Til toppLink to top of page

Bistand

ECHO - Humanitarian AidHumanitær hjelp til palestinere (10.05.05)
Europakommisjonen har bevilget 28,3 millioner euro i humanitær hjelp til palestinere i de okkuperte områdene og Libanon. Hjelpen vil bestå av mat, vann og sanitær hjelp, sysselsetningsmuligheter, helsearbeid, psykologisk støtte og beskyttelse for de fattigste. Hjelpen kanaliseres gjennom EUs bistandskontor, ECHO. Les mer her
 

Sikkerhet

EU og USAs samarbeid mot terrorisme (10.05.05)
Delegasjoner fra EU og USA møttes 10. mai i Brussel for å  gjennomgå de finansielle sidene ved samarbeidet mot terrorisme. Dette var det første møtet om temaet siden juni 2004. Les mer her

EU og borgerne

Veikart for frihet, justis og sikkerhet (10.05.05)
Europakommisjonen lanserte sin 5-års handlingsplan for frihet, justis og sikkerhet den 10. mai 2005. Denne fokuserer på områder som terrorisme, migrasjonsarbeid, visapolitikk og kampen mot organisert kriminalitet. Planen er en sentral brikke i Kommisjonens strategiske mål for 2010, som fokuserer på temaene velstand, solidaritet og sikkerhet. Les mer her

Til toppLink to top of page

Kultur, forsking og utdanning

Europeisk film i Cannes 2005 (11.05.05)
Den internasjonale filmfestivalen i Cannes åpnet 11. mai med
visning av en europeisk film av Dominik Moll, "Lemming", som har fått støtte av EUs MEDIA- program. 17. mai vil festivalen åpne den tredje Europadagen med temaet "Europeisk film og informasjonssamfunnet". Les mer her

Til toppLink to top of page

Økonomi

"Match-making" for bedrifter i EU (10.05.05)
En ny webside og 6 millioner euro har blitt avsatt for å gjøre det lettere å finne forretningspartnere i et utvidet EU. 4000 små og mellomstore bedrifter fra over 20 ulike økonomiske sektorer vil bli samlet i 32 ”match-making”-samlinger på store internasjonale handelsarrangementer de neste to årene. Formålet er å skape nye muligheter for små og mellomstore bedrifter fra nye og gamle medlemsland, kandidatland og naboland, og å styrke økonomiske og sosiale bånd. Les mer her

Til toppLink to top of page

Seminarer og arrangementer

EF-domstolens rolle i europeisk integrasjon
Europakommisjonens delegasjon inviterer 18. mai kl 15.30-16.30 til seminar med Allan Rosas, som er dommer ved Den europeiske domstolen. Rosas vil innlede om utviklingen av Domstolens rolle og hvordan denne vil kunne påvirkes av Forfatningstraktaten når den ratifiseres. For informasjon om påmelding les mer her


Noen som passer for meg?
EU-programmer og nordiske støtteordninger

En rekke EU-programmer er relevante for kultur- og kulturminnesektoren. ABM-utvikling, Riksantikvaren og Norsk kulturråd arrangerer et seminar som skal gi potensielle søkere mulighet til å diskutere prosjekter og få råd og tips til både søknadsskriving og prosjektstyring. Seminaret ”Noen som passer for meg” finner sted i Trondheim 31. mai og 1. juni. Les mer
her

                                                                                             Til toppLink to top of page

Utlysninger

Media Plus (2001-2005)
Media Plus (2001-2005) — Gennemførelse af programmet til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Indkaldelse af forslag: INFSO/MEDIA/04/05 — Støtte til gennemførelsen af pilotprojekter. Les mer
her

Forskning og utvikling
Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration: Strukturering af det europæiske forskningsrum — Emne: Udbygning af kommunikationsnet — Indkaldelsens reference: FP6-2005-Infrastructures-7. Les mer her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

"Den europeiske skoledagboken" kan nå bestilles for neste skoleår
"Den europeiske skoledagboken" er EUs satsing for å informere ungdom om deres rettigheter som forbrukere og gjøre dem i stand til å ta mer informerte valg. Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk. Dagboken inngår som en del av dette programmet. Barne- og familiedepartementet har sikret seg 2500 eksemplarer av den engelske utgaven for skoleåret 2005-06.

Den kommer i klassesett på 25 med lærerveiledning vedlagt, og sendes ut kostnadsfritt. Bestill på e-post oey@bfd.dep.no
 

Panorama - Den europeiske union 2005
Kort informasjon om hva EU er og jobber
med inkludert statistikk og hovedområder
for aktivitet. Inneholder også et kart
over Europa.
Brosjyren er i utbrettsformat og på engelsk
Kan bestilles her

 

 

Securing peace and stability for Africa
Denne brosjyren inneholder informasjon om det EU-finansierte "African Peace Facility" (250 millioner euro). Dette prosjektet skal gjøre Den afrikanske union (AU) og regionale organisasjoner bedre i stand til å takle konflikter og resultatet av disse. 8 sider på engelsk. Kan bestilles
her

 

 

Travelling in Europe 2005
Utbrettskart som inneholder praktiske opplysninger for turister som reiser innenfor EU. Her ser du hvilke dokumenter du har bruk for, shopping, bilkjøring, helse, kommunikasjon, vær, helligdager, kulturelle begivenheter og hva du skal gjøre hvis noe går galt. Brosjyren inneholder også et Europakart. Kartet er på engelsk og kan bestilles
her og finnes også på internett på alle EU-språk.
eEurope - Et informasjonssamfunn for alle
Brosjyre fra generaldirektoratet for informasjonssamfunnet om eEurope-initiativet, der hovedmålene er å få til et billigere, raskere og sikrere internett, investeringer i mennesker og utdanning og fremme bruken av internett. Kort brosjyre på engelsk og dansk. Kan bestilles
her
United in diversity - Forent i mangfold
Europadagen 9. mai markeres i hele EU. Denne plakaten er gitt ut i forbindelse med årets Europadag. "Forent i mangfold" skal ifølge Forfatningstraktaten være EUs motto. Plakaten har engelsk tekst og kan bestilles
her

 

 

EUs forfatningstraktat, Del I og II, Uoffisiell oversettelse til norsk
Europakommisjonens Delegasjon har oversatt de to første delene av Forfatningstraktaten til norsk. Del I er forfatningens grunnleggende bestemmelser og del II er Charteret for grunnleggende rettigheter. Les oversettelsen på nett
her eller bestill trykket utgave her
 


Kort om EUs Forfatningstraktat
Hefte utarbeidet av Delegasjonen. Går gjennom hovedpunktene i Forfatningstraktaten som ble underskrevet i Roma 29. oktober 2004, og som medlemslandene skal ratifisere innen november 2006. Heftet er på norsk og kan bestilles
her
 


 

The European Union - A major economic player on the world stage
Euroen ble innført i 1999 og brukes nå i 12 land og av 305 millioner av EUs 455 millioner innbyggere. Denne utbrettsfolderen forklarer kort euroens rolle i fellesmarkedet og verdensøkonomien. Brosjyren er på engelsk og kan bestilles
her


 

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-1609