The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

 EU-nytt nr. 17, 6. mai 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EUs fremtid

EU i verden

EU og borgerne

Det indre marked

Kultur, forsking og utdanning

Miljø

Helse

Økonomi

Seminarer og arrangementer

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUs fremtid

Barroso ett år etter utvidelsen
"Ettårsdagen for den femte utvidelsen, som gjenforente Europa, er en lykkelig begivenhet for alle europeere. Det minner oss på at Den europeiske union ikke er en lukket klubb og at dens sterke tiltrekningskraft er viktig". Les hele talen her

 


Lisboastrategien: Nye nasjonale programmer innen 15. oktober

I forbindelse med den videre oppfølgingen av Lisboa-strategien har Europakommisjonen bestemt seg for å fokusere på vekst og sysselsetting i Europa. Dette fremgår av en arbeidsplan som ble overlevert medlemslandene 3. mai. Les mer her

Til toppLink to top of page

EU i verden

Toppmøte mellom EU og Japan
Det 14. toppmøtet mellom EU og Japan ble avholdt i Luxembourg 2. mai 2005. På møtet ble det blant annet diskutert politiske og økonomiske sider av forholdet EU-Japan, og globale forhold med vekt på miljø og katastrofeforberedelser. Les mer her

 


EU prioriterer kvinner og barns helse i bistandspolitikken
Europakommisjonen samarbeider med Verdens helseorganisasjon (WHO) om en internasjonal konferanse for kvinner. Kommisjonen ønsker å øke EUs innsats for å bedre helsesituasjonen til kvinner og barn, spesielt i Afrika. Les mer her

Toppmøte EU-Russland 10. mai 2005
Det 15. toppmøtet mellom EUs og Russlands ledere vil finne sted 10. mai i Moskva. Toppmøtet har som mål å etablere fire "fellesområder" for EU og Russland. Dette gjelder økonomi, ekstern sikkerhet, frihet, sikkerhet og justis og utdanning, forskning og kultur. Les mer her

Til toppLink to top of page

EU og borgerne

EUs anti-diskrimineringslov
Europadomstolen fastslår at Tyskland har brutt EU-lovgivningen ved å ikke ha innarbeidet et direktiv som forbyr diskriminering på bakgrunn av rase eller etnisk opprinnelse. Les mer her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

Kommisjonen krever landbruksstøtte tilbakebetalt
Kommisjonen krever 227,25 millioner euro tilbakebetalt fra medlemslandene grunnet enten mangelfulle kontrollprosedyrer eller at oppgitte utgifter ikke har vært i overensstemmelse med EUs landbruksregler. Les mer her

14,8 millioner euro til transport
Kommisjonen har omfordelt 14,8 millioner euro til ni prosjekter i det såkalte "trans-European Transport Network (TEN-T)". Støtten til disse prosjektene omfatter tekniske studier og arbeid med det mål å utvikle et intelligent transportsystem for tog, fly og vanntransport. Les mer her

              Til toppLink to top of page

Kultur, forsking og utdanning

Bevaring av Europas kulturelle og audiovisuelle arv
Europakommisjonen ønsker å forsterke sin innsats for å bevare Europas skrevne og audiovisuelle arv. Dette skal skje gjennom økt bruk av teknologiske hjelpemidler. Les mer her

   Til toppLink to top of page

Miljø

Miljøpolitikk like viktig som nærings- og sosialpolitikk
I henhold til en ny Eurobarometer-meningsmåling er et sunt miljø like viktig for livskvaliteten som økonomiske og sosiale faktorer. Målingen ble publisert 29. april. Les mer her

Ny kartlegging av jordsmonn i Europa
Europakommisjonen offentliggjorde 28. april en kartlegging av jordsmonnet i Europa. Jordsmonnet innehar mange miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle funksjoner og har en viktig rolle i bevaringen av bioforskjeller. Les mer her.

   Til toppLink to top of page

Helse

Hvordan står det til med de gamle i Europa?
De første detaljerte resultatene fra en undersøkelse om helse, aldring og pensjonstilværelse (SHARE) ble lagt frem 28. april. Les mer her

 

Fugleinfluensaen: Kommisjonen vil oppdatere sine mål for å hindre epidemier
Europakommisjonen vedtok 28. april et direktivforslag som etablerer et oppdatert EU-nivå mål for kontroll av fugleinfluensaen. Forslaget baserer seg på kunnskap om epidemier som nylig har inntruffet og ny forskning. Les mer her

Til toppLink to top of page

Økonomi

Ny grønnbok om finanstjenester
En ny "grønnbok" fra Europakommisjonen lanserer ideen om videre integrasjon av EUs finansielle marked. Den fokuserer hovedsaklig på implementeringen av eksisterende regler, og på samarbeid, istedenfor å foreslå nye lover. Les mer her

Til toppLink to top of page

Seminarer og arrangementer

Schuman-foredraget 2005
13. mai kl 1030 holder landbrukskommissær Mariann Fischer Boel det årlige Schuman-foredraget i Gamle festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate 47. Tittel på foredraget er "EU Agricultural Reform in a Global Context". Arrangementet er et samarbeid mellom Senter for Europarett og ARENA ved Universitetet i Oslo og Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island. Les mer her
 

Den europeiske domstolens rolle i europeisk integrasjon
Europakommisjonens delegasjon inviterer 18. mai kl 15.30-16.30 til seminar med Allan Rosas, som er dommer ved Den europeiske domstolen. Rosas vil innlede om utviklingen av Domstolens rolle og hvordan denne vil kunne påvirkes av Forfatningstraktaten når den ratifiseres. Les mer her


Noen som passer for meg?
EU-programmer og nordiske støtteordninger

En rekke EU-programmer er relevante for kultur- og kulturminnesektoren. ABM-utvikling, Riksantikvaren og Norsk kulturråd arrangerer et seminar som skal gi potensielle søkere mulighet til å diskutere prosjekter og få råd og tips til både søknadsskriving og prosjektstyring. Seminaret ”Noen som passer for meg” finner sted i Trondheim 31. mai og 1. juni. Les mer
her

                                                                                             Til toppLink to top of page

Utlysninger

Media Plus (2001-2005)
Media Plus (2001-2005) — Gennemførelse af programmet til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Indkaldelse af forslag: INFSO/MEDIA/04/05 — Støtte til gennemførelsen af pilotprojekter. Les mer
her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

Safer children online
Brosjyre om EUDUCANET-prosjektet som driver holdningskapende arbeid blant barn som surfer på internett. Dette arbeidet er et nødvendig supplement til eksisterende filtre, sikkerhet-systemer og klassifiseringsverktøy. 6 sider på engelsk. Kan bestilles her

Securing peace and stability for Africa
Denne brosjyren inneholder informasjon om det EU-finansierte "African Peace Facility" (250 millioner euro). Dette prosjektet skal gjøre Den afrikanske union (AU) og regionale organisasjoner bedre i stand til å takle konflikter og resultatet av disse. 8 sider på engelsk. Kan bestilles
her

 

 

Travelling in Europe 2005
Utbrettskart som inneholder praktiske opplysninger for turister som reiser innenfor EU. Her ser du hvilke dokumenter du har bruk for, shopping, bilkjøring, helse, kommunikasjon, vær, helligdager, kulturelle begivenheter og hva du skal gjøre hvis noe går galt. Brosjyren inneholder også et Europakart. Kartet er på engelsk og kan bestilles
her og finnes også på internett på alle EU-språk.
eEurope - Et informasjonssamfunn for alle
Brosjyre fra generaldirektoratet for informasjonssamfunnet om eEurope-initiativet, der hovedmålene er å få til et billigere, raskere og sikrere internett, investeringer i mennesker og utdanning og fremme bruken av internett. Kort brosjyre på engelsk og dansk. Kan bestilles
her
United in diversity - Forent i mangfold
Europadagen 9. mai markeres i hele EU. Denne plakaten er gitt ut i forbindelse med årets Europadag. "Forent i mangfold" skal ifølge Forfatningstraktaten være EUs motto. Plakaten har engelsk tekst og kan bestilles
her

 

 

EUs forfatningstraktat, Del I og II, Uoffisiell oversettelse til norsk
Europakommisjonens Delegasjon har oversatt de to første delene av Forfatningstraktaten til norsk. Del I er forfatningens grunnleggende bestemmelser og del II er Charteret for grunnleggende rettigheter. Les oversettelsen på nett
her eller bestill trykket utgave her
 


Kort om EUs Forfatningstraktat
Hefte utarbeidet av Delegasjonen. Går gjennom hovedpunktene i Forfatningstraktaten som ble underskrevet i Roma 29. oktober 2004, og som medlemslandene skal ratifisere innen november 2006. Heftet er på norsk og kan bestilles
her
 


 

The European Union - A major economic player on the world stage
Euroen ble innført i 1999 og brukes nå i 12 land og av 305 millioner av EUs 455 millioner innbyggere. Denne utbrettsfolderen forklarer kort euroens rolle i fellesmarkedet og verdensøkonomien. Brosjyren er på engelsk og kan bestilles
her


 

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-1609