The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
Kort om EU
EUs programmer
Presse   

 

EU, utdanningsreformer og europeisk samarbeid i skolen

Kompetanseutvikling for lærere i grunn- og videregående skole i Nord- og Sør-Trøndelag 

27. november kl. 09.30-16.00 på PIR-senteret i Trondheim


                     Program

 09.30 - 10.00      Registrering og kaffe

 10.00 - 11.00       Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ønsker velkommen

                         Europa i bevegelse - en innføring i EU og EØS, Pål Narve Somdalen fra Europakommisjonens delegasjon

11.00 - 11.15               Pause

11.15 - 11.45        EU i klasserommet, Astrid Bjerke fra Europakommisjonens delegasjon

                               Norske utdanningsreformer i et europeisk perspektiv

11.45 - 12.30        Fra europeiske toppmøter til norsk skolehverdag
                        
Overblikk over de viktigste prosessene i EU med konsekvenser for norsk utdanningspolitikk,
                        
Harald Skuleberg fra Utdanningsforbundet                    

12.30 - 13.30               Enkelt lunsjmåltid

13.30 -14.10         Norsk oppfølging av initiativer fra Europakommisjonen og Europarådet
                         Stikkord: IKT, spesialpedagogikk, fremmedspråk og evalueringsteori,
                         Terje Bryne Krokfjord fra Læringssenteret

                              Europeisk samarbeid i skolen: EUs programmer for utdanning

14.10 - 14.30      Comenius i Norge - om europeisk skolesamarbeid, Egil Eiene fra SIU/Comenius

14.30 -14.50                Pause med kaffe og frukt                   

14.50 - 15.10       Erfaringer med Comenius ved min skole, Nils Kristian Hassel fra Rissa videregående skole

15.10 -15.30       Din Reise - Dine muligheter med Leonardo-programmet!, Karsten Gjefle, Leonardo da Vinci – Norge

15.30 -15.50       Erfaringer med Leonardo- programmet i Trønderlag, Kjellrun H. Martinsen, Opplæringskontoret for Byggfag

15.50 -16.00       Oppsummering og evaluering


Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, oppvekst- og utdanningsavdelingen inviterer lærere i Nord- og Sør-Trøndelag  til en
kursdag om EU, utdanningsreformer og europeisk samarbeid i skolen.

Kurset er et samarbeid mellom Læringssenteret, Senter for internasjonalt universitetssamarbeid (Sokrates),
Teknologisk Institutt (Leonardo da Vinci), Utdanningsforbundet og Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island.
Kurset er åpent for 1-2 lærere fra hver skole med en øvre grense for kurset på 100 personer.

Påmelding til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, oppvekst- og utdanningsavdelingen innen fredag 21. november
på telefaks: 73 19 93 51 eller på e-post:
astrid.bjerke@cec.eu.int

Se invitasjon

 

Tilbake Link to top of page