The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

Kommissærbesøk

 

Mariann Fischer Boel i Oslo

Margot Wallström i Oslo

Joe Borg i Bergen

Europakommisjonens landbrukskommissær Mariann Fischer Boel holdt årets Schumanforedrag i Oslo

13. mai 2005 holdt landbrukskommissær Mariann Fischer Boel det årlige Schuman-foredraget i Gamle festsal ved  Universitetet i Oslo. Tittel på foredraget var "EU Agricultural Reform in a Global Context". Foredraget kan du lese i sin helhet her

 

Til toppLink to top of page

Europakommisjonens visepresident Margot Wallström i Oslo

Europakommisjonens visepresident Margot Wallström besøkte Oslo 18. mars 2005. Svenske Margot Wallström er ansvarlig for Kommisjonens informasjonsaktiviteter og relasjoner mellom Kommisjonen og andre EU-institusjoner og medlemsland.

I Oslo var hun hovedtaler på UDs Europakonferanse, hvor hun talte om demokrati i EU. Les talen her.

Wallström holdt også foredrag på ARENA ved Universitetet i Oslo, hvor hun talte om at bringe EU og folket tettere sammen. Les talen her. Les mer her

Under besøket var der også møter med Stortingets utenrikskomité og representanter fra Regjeringen. Hun møtte også representanter fra norske barne- og ungdomsorganisasjoner for en dialog om ungdommens rolle i Europa.

Wallström deltok også som gjest i Frederik Skavlans Først & Sist på NRK, hun ble intervjuet i Dagsnytt 18 og Verden på lørdag i NRK P2, samt en rekke aviser. 

Margots blog om besøket:

http://weblog.jrc.cec.eu.int/comments/wallstrom/Weblog/egypt_paris_norway

Artikler fra Wallströms besøk:

http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/03/18/426578.html

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article999257.ece

http://pub.tv2.no/nettavisen/verden/article362838.ece

Til toppLink to top of page

Kommissær for fisk og maritime spørsmål, Dr. Joe Borg, i Bergen

Kommissær for fisk og maritime spørsmål, Dr. Joe Borg, var mellom 24 og 27 februar på et tre-dagers Norgesbesøk i Bergen. Her holdt Borg foredrag for bransjen på Norsk Handelshøyskole. Temaet for foredraget var reformen av Den felles fiskeripolitikk. Borg fortalte her om Kommisjonens prioriteringer i forhold til å skape en mer bærekraftig fiskeripolitikk. Borg pekte også på at Norge er en av EUs nærmeste partner i fiskerisammenheng og at Norge og EU har et felles ansvar i å sikre fiskeriressursene. 

Talen: http://europa.eu.int/comm/fisheries/news_corner/discours/speech58_en.htm

Borg holdt også politiske samtaler med fiskeriminister Svein Ludvigsen som var vert for EU besøket. Diskusjonene rettet seg inn på ressursforvaltning av fellesbestander i Nordsjøen og utfordringer knyttet til forvaltningen av kolmule og norsk vårgytende sild. Borg besøkte også Fiskeridirektoratet hvor han fikk en gjennomgang av norsk fiskeriforvaltning og blant annet norske erfaringer med forbud mot utkast av fisk, hvor EU i tråd med CFP reformen selv er i ferd med å vurdere hvordan en kan hindre unødig utkast av fisk i EU-farvann. Borg avsluttet Norgesturen med besøk i Austevoll, hvor kommissæren ble mottatt av ordfører og representanter for den lokale fiskeindustrien. 

Artikler fra Borgs besøk: 

http://www.bt.no/okonomi/neringsliv/article345305

http://www.kyst.no/index.php?page_id=21&article_id=71037

http://www.kyst.no/index.php?page_id=8&article_id=71013

Til toppLink to top of page